Лист блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського до кардинала Едварда Ідріса Кассіді

розміщено в: Документи Церкви | 0

Високопреосвященному Владиці
кардиналові Едварду Ідрісу Кассіді,
президентові Папської ради у
справах християнської єдності
00120 Citta del Vaticano

Христос посеред нас!
І є, і буде!

Високопреосвященний Владико!

Під час свого недавнього перебування в Києві я був радий одержати від Апостольського нунція примірник Баламандського документа «Уніатизм, засіб поєднання в минулому і пошук шляхів до повного сопричастя сьогодні». Вважаю за необхідне зробити деякі особисті зауваження.

Перш за все я хотів би відзначити величезну працю всіх, хто брав участь у підготовці цього документа. Ознайомившись із проектом заяви, виробленим Об’єднаним координаційним комітетом в Аріччі, я віддаю належне змінам, внесеним у Баламанді. Я усвідомлюю, що праця з обговорення історичного розвитку Східних Католицьких Церков провадилася у складних і несприят­ливих обставинах, і я радий бачити, що численні молитви достойних людей з обох сторін діалогу принесли добрі плоди. Побоювання наших вірних, духо­венства і єпископів стосовно роботи Змішаної міжнародної комісії, хоча й цілком зрозумілі, зважаючи на сучасні міжконфесійні відносини, виявилися безпідставними.

Щодо першої частини документа, яка стосується еклезіологічних прин­ципів, то я відзначив би деякі моменти, які є особливо вагомими. Підтвер­дження того, що поділ Церкви суперечить Христовій волі (п. 6), що попередні спроби унії з Римським престолом були викликані автентичним прагненням залишатися вірними Христовому наказові, щоб «усі були одно» (п. 9), що поділ є болючим як для православних, так і для католиків (п. 8), що прин­ципи свободи совісті залишаються непорушними (п. 15), є запорукою при­хильного сприйняття документа східними католиками. Особливо ми вітаємо запрошення східних католиків до участі у діалозі любові, рівно ж як і в діало­зі богословському (п. 16).

Параграфи 13 і 14 видаються мені такими, що особливо чітко і ясно зводять богословський фундамент для відносин між Православною і Като­лицькою Церквами: євхаристійне розуміння Церкви, визнання одна одної «Церквами-сестрами» і наслідки цього визнання, як-от сповідання апостоль­ської віри, участь у тих самих Таїнствах, особливо у відправленні однієї Євхаристії, апостольська спадкоємність єпископів і їх спільна відповідаль­ність за збереження Божою Церквою вірності божественному планові. Тут, звичайно, йдеться і про Церкву, над якою я головую, адже Східну Като­лицьку Церкву також слід розглядати як «Церкву-сестру», у стосунку як до помісних Православних Церков (див.: Unitatis redintegratio, 14-15), так і Рим­ської Церкви. Інакше можна було б твердити, що як тільки між Церквами буде досягнено повної єдності, вони перестануть бути «сестрами».

Крім сказаного вище, мені хотілося б зробити ще деякі додаткові заува­ги. Параграф 15 стверджує, що «уніатизм» як форма «місіонерського апостолату» є неприйнятним методом і моделлю для єдності. Тут треба розрізняти метод і модель, оскільки під методом маються на увазі засоби об’єднання, тоді як «модель єдності» стосується вже кінцевого результату. Змінити істо­ричні події й методи минулого неможливо, але сьогодні ми мусимо відкинути «уніатизм» як невідповідний засіб дотягнеться церковної єдності. Однак, все ще можливо змінити наслідки «уніатизму», тобто самі Східні Католицькі Цер­кви. Іншими словами, можна змінити модель. Для цього необхідні зусилля не лише східних католиків, які повинні віднайти власну богословську й духовну спадщину, до чого їх закликає Другий Ватиканський собор, а й Римського престолу, який повинен змінити канонічні відносини зі Східними Католиць­кими Церквами, щоби вони справді могли стати прийнятною еклезіологічною моделлю для православних. Якщо читати між рядками, можна прийти до висновку, що новий Кодекс Канонів Східних Католицьких Церков не є прий­нятним для Баламанда зразком.

У мене виникли деякі труднощі з параграфами 10 та 11. Тут Баламандський документ опосередковано визнає існування, як його можна назвати, «антиуніатизму», зворотнього історичного процесу, що має на меті насильне «возз’єднання» східних католиків з Православною Церквою. Баламанд, як видається, пропонує покласти відповідальність за «антиуніатизм» на Като­лицьку Церкву, оскільки, як стверджується далі, православні розвинули своє власне богословське бачення винятковості спасіння як «реакцію» на розу­міння Католицькою Церквою себе і своєї місії. Ще більше турбує також явне небажання чи неспроможність Православної Церкви визнати свою, хоча б часткову, причетність до окремих історичних випадків переслідувань Схід­них Католицьких Церков; натомість вона зручно складає всю відповідаль­ність за використання «неприйнятних методів» на «деяких представників світської влади». Документи останніх років, що стосуються переслідувань Української Греко-Католицької Церкви в 1945-1946 pp., свідчать про щось більше, ніж пасивне прийняття подій православною стороною. У той час, коли я особисто простягнув свою руку у прощенні і продовжуватиму так чинити, мене глибоко засмучує нездатність православних до неупередженого осмислення своєї історії. Не зробивши цього, Православна Церква продовжу­ватиме вважати себе жертвою й опиратиметься процесові внутрішнього зці­лення, який є для неї необхідний, щоб відповісти на заклик проповідувати Добру Новину Нашого Господа і справді діяти як рівний і щирий партнер в екуменічному діалозі на всіх рівнях. Я добре це усвідомлюю, адже моя Цер­ква відродилася після років церковних та політичних переслідувань і пере­живає тепер важкий період одужання.

Практичні пропозиції, представлені у другій частині документа, вима­гатимуть значних зусиль як з боку православних, так і з боку східних като­ликів. Після років відчуження, взаємної недовіри і навіть активної дезінфор­мації як з політичних, так і, на жаль, з церковних джерел, перешкоди нор­мальним взаєминам здавалися непереборними. Побачене мною нещодавно в Києві, у неділю 18 червня 1993 p., підкреслює всю складність цього завдання.

Тоді саме планувалися урочистості з нагоди встановлення хреста на міс­ці, де мала бути збудована церква київської греко-католицької громади. До цього часу наші вірні в Києві відправляли богослуження просто неба. Всі пи­тання були полагоджені у відповідності до закону. Ми мали дозвіл відповід­них посадових осіб, завчасно повідомили різноманітні канонічні й неканонічні православні громади про наш намір відправити Божественну Літургію у віддаленій церкві Св. Кирила і навіть запросили їх взяти участь у деяких захо­дах. Церква Св. Кирила не належить жодній громаді, а перебуває у віданні Му­зею Св. Софії. Але коли ми прибули на місце, усі ворота, що вели на територію церкви, були замкнені, а група православних вірних, співаючи Акафіст Божій Матері, заблокували всі входи. Працівниця адміністрації Музею, яка прибула вранці, щоб відкрити для нас комплекс, була утримувана всередині церкви деякими членами групи, які самовільно окупували будівлю. Численні пред­ставники нашої громади й духовенства відзначали, що демонстранти насправді не мали чіткого уявлення, проти кого вони протестують. Вони щиро вірили, що нібито захищають православний храм від єретиків, які «не вшановують Матері Божої» і винні в «геноциді православних у Західній Україні». Дехто з них справді молився за наше навернення до єдиної і правдивої Православної Церкви. У той же час представників Церкви, відповідальних за всі ці пристрас­ті, перекручення і за сам протест, ніхто не бачив. Саме перед ними стоїть най­важче завдання – визнати невідповідність свого вчення і в дусі св. Франциска Асизького «принести любов там, де є ненависть». Це ж завдання очікує і тих з-поміж українського греко-католицького духовенства, хто немудро звинувачує православ’я в цілому за гріхи окремих осіб, котрих, як правильно зазначає Баламандський документ, «мусить бути полишеним на Боже милосердя» (п. 23).

У параграфі 20 йдеться про необхідність для всіх сторін віднайдення «волі до прощення, ґрунтованої на Євангелії». Я хотів би прокоментувати це, виходячи з власного досвіду. Коли у 1987 р. я простягнув руку Московському патріархатові у взаємному прощенні, ризикуючи наразитися на нерозуміння з боку власного духовенства і вірних (адже тоді моя Церква все ще перебувала в підпіллі), мій жест залишився без відповіді. Тепер я усвідомлюю, чому так сталося. Коли ви прощаєте комусь, хто сам не просить прощення, ви на­справді ображаєте його, звинувачуючи у чомусь, за що він не відчуває ані провини, ані відповідальності. Тому самого лише прощення не досить. Усі сторони мусять благати Господа «дати мені побачити мої власні гріхи і не судити мого брата» (Молитва св. Єфрєма Сирина), а тоді прагнути прощення і прохати вибачення за все зло, свідомо чи несвідомо скоєне.

Параграф 21 Баламандського документа заохочує східні католицькі та православні громади «готувати повне сопричастя між Католицькою і Право­славними Церквами». На щастя, Українська Греко-Католицька Церква має у своїй недавній історії виразні просвітлені джерела, на яких вона може буду­вати цю єдність. Слуга Божий митрополит Андрей (Шептицький, 1865-1944) ніколи не вважав своїм завданням навернення православних до східного като­лицтва, а скоріше закликав усіх залишитися відкритими для «можливостей, над якими ще ніхто не замислювався» (з його вступу до збірки екуменічних документів і писань «Про досягнення порозуміння», виданої в 1943 p.). Справді, чимало з Баламандських практичних пропозицій щодо [налагоджен­ня] відносин між православними й католиками знаходимо у його екуменічних працях. П’ятдесяті роковини його смерті, що надходять, стануть доброю нагодою не лише для українців, але й для всіх Церков Сходу й Заходу на­лежно оцінити мудрість та далекоглядність цієї видатної і праведної людини. Мій попередник, Ісповідник віри Йосиф (Сліпий), незважаючи на страж­дання, що їх зазнав він особисто і його Церква, також ніколи не забував про найвищу мету християнської єдності. Екуменізм був предметом обговорення під час неодноразових відвідин, які складав Блаженнішому блаженної пам’яті Никодим, митрополит ленінградський. Варто окремо згадати пастирське послання кардинала Иосифа «Про єдність во Христі», де він порівнює цер­ковні поділи в Україні з «царством, розділеним у собі самому» з Євангелія (Мт. 12, 26), яке нездатне протистояти безжалісному наступові комуніс­тичного атеїзму. Сьогодні ця роз’єднаність позбавляє нас решток довіри, якою ми користувалися, проповідуючи Христову благовість людям поза Церквою. Ми добре розуміємо, що навіть ієрархічно розділені, ми залишаємо­ся частинами єдиного Христового Тіла і що у міжконфесійній ворожнечі немає переможців, є лише переможені. Програють усі, бо програє Єдина, Свята Соборна Апостольська Церква.

З цим розумінням я, як духовний глава Української Греко-Католицької Церкви, разом з моїми братами-єпископами, духовенством і вірними, зроблю все, що в наших силах, для втілення у життя практичних рекомендацій Баламандського документа. Передбачається таке: зробити кроки, щоб «покінчити з усім, що провокує розділення, зневагу і ненависть між Церквами» (п. 21), не домагатися переходу вірних з однієї Церкви до іншої (п. 22), не спекулювати кров’ю мучеників і сповідників задля звинувачень проти братів-християн (п. 23), неухильно дотримуватися принципів свободи совісті і волевиявлення (п. 24), застосувати ці принципи у пастирських проектах (п. 25), прагнути спільно вирішувати конкретні проблеми шляхом діалогу або, коли це мож­ливо, через змішані комісії (п. 26), уникати і засуджувати фізичну та сло­весну жорстокість (п. 27), поважати літургійні відправи наших Церков-сестер (п. 28), не втручатися в їхнє духовне життя (п. 29), приділяти особливу увагу екуменічному вихованню майбутніх священиків, вказуючи, зокрема, на «апос­тольську спадкоємність іншої Церкви й автентичність її таїнственного жит­тя», прагнути краще зрозуміти православне бачення історії (п. 30), змагати до вирішення суперечностей шляхом братнього діалогу (п. 31), твердо дотриму­ватись нашого рішення уникати тенденційного використання мас-медіа (п. 32), визнавати і віддавати належну пошану всім, хто зазнав переслідувань, незалежно від їхнього віросповідання (п. 33).

Я був би радий вважати за остаточне рішення православних дотримува­тися цих самих практичних принципів в Україні. Але я також розумію, що сучасна роз’єднаність православної спільноти не сприяє їх дотриманню. Я за­певняю Вас, Високопреосвященний Владико, що Українська Греко-Католицька Церква не використовуватиме внутрішню боротьбу в українському православ’ї для своєї користі. Навпаки, я висловлюю всім свою щиру надію, що Православна Церква знайде внутрішню силу прийняти в церковному житті те, що вже стало реальністю в житті політичному. Київській Церкві потрібно надати самостійність, адже саме вона є Матір’ю Руських Церков. Від позитивного вирішення цього питання залежить церковна стабільність, необхідна для застосування на практиці принципів, окреслених у Баламанді.

Водночас ми докладемо всіх зусиль для ознайомлення нашого духовен­ства та вірних з розвитком екуменічного руху аж до сьогодні, включаючи й Баламандський документ. Ще до кінця року я сподіваюся видати пастирське послання, яке докладно висвітлило б принципи, на яких єпископам, духо­венству і вірним Української Греко-Католицької Церкви слід будувати відно­сини з нашими православними братами. Як відомо Високопреосвященному Владиці, постала ініціатива богословського діалогу між зацікавленими чле­нами нашої Церкви і Вселенського патріархату, так звана Студійна група Київської Церкви. Знаю, що перед Баламандом Вам були надіслані їх спільні міркування щодо проекту з Аріччя, які, я сподіваюся, виявилися корисними. Я також дозволяю собі, Високопреосвященний Владико, надіслати копії цього листа усім членам Змішаної міжнародної комісії, як і главам усіх сест­ринських Східних Католицьких Церков. Мені хотілося б, щоби цей лист був прийнятий ними як обнадійливий і позитивний наслідок спільних зусиль. Нехай Господь благословить Вас, Високопреосвященний Владико, на продов­ження праці задля єдності християн і нехай він відкриє наші серця для «мож­ливостей, над якими ще ніхто не замислювався».

У Господі Христі,   
+ Мирослав Іван кардинал (Любачівський),
Верховний Архиєпископ Львова для українців
Рим, 3 серпня 1993 р.

З англійської переклав Роман СКАКУН

Ковчег ІІ, Львів 2000, ст. 457-461

Залишити відповідь